Alphapsyche

Oplossingsgericht coachen is een effectieve, praktische en positieve manier om naar jezelf en naar de mensen om je heen te kijken.

Persoonlijke coaching

Een persoonlijk coachingstraject is bedoeld om eens goed naar jezelf te kijken. In een eerste kennismakingsgesprek nemen we jouw vraagstuk onder de loep. Hierbij worden vragen gesteld als: Wat wil je bereiken, wat is jouw doel? Is dit doel haalbaar? Hoe zou je je voelen als jouw doel bereikt is? Zijn er eerder momenten geweest dat je je zo hebt gevoeld? De doelen worden in overleg zo opgesteld dat het helder is waar je aan werkt, en op welke manier.

We kijken vooral naar de oplossingen die er zijn. Dit oplossingsgericht coachen komt voort uit de oplossingsgerichte therapie. De praktische inslag van het oplossingsgericht coachen, gecombineerd met de psychologische achtergrond van de coach, maakt dat het traject volledig op jou wordt afgestemd.

Persoonlijke coaching zal je verder helpen, zowel in uw professionele, als in uw persoonlijke leven.

Teamcoaching

Afhankelijk van de vraag van een team of van de leidinggevende, worden doelen opgesteld voor het hele team. Om een goed teamcoachingstraject op te zetten, is het nodig dat de coach voorwerk verricht. Vragen die hierbij van groot belang zijn, zijn: Wat willen de leden van een team? Wat wil de leidinggevende van een team? Pas als de doelstellingen volledig helder zijn, zowel voor het team als voor de leidinggevende, wordt gestart met het traject. Ook hier kijken we naar de oplossingen die de teamleden en de leidinggevende zelf hebben aangedragen en hoe we deze kunnen gaan bereiken.

Klik hier voor voorbeelden.

Wil je weten wat ik kan betekenen voor jou of voor jouw team? Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek via het contactformulier.